मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले पारित गरेका निर्णयहरु

मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय पारित गरेको छ :

निर्णय नं.१
२०७६ फाल्गुन मसान्त सम्मको ख ६ (कार्य संचालन कोष तर्फको) विनियोजित निशर्त अनुदान संघिय संसद, प्रदेश संसद पुर्वाधार विकास तर्फको आम्दानी खर्चको विवरण वैठकमा प्रस्तुत भयो ।

निर्णय नं.२
कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनकिरणको सम्बन्धमा छलफल भयो । सबै पालिकाहरुमा यसको न्यूनिकरणमा के कस्ता क्रियाकलापहरु भई रहेका छ, सो सम्बन्धमा उप प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा सबै सदस्यहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको आवस्यक प्रगति विवरण तयार गरी आगामी वैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । साथै आवस्यक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सबै पालिकाहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.३
सबै नागरिकहरु लाई आ–आफ्नो घर बाट बाहिर ननिस्कन तथा बाहिरी व्याक्तिलाई आफ्नो घर भित्र पस्न नदिने सम्बन्धमा आवस्यक सचेतना जगाउन सबै पालिकाहरलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar