जिविसका निर्णयहरु


मिति २०७६।१२।७ मा जिल्ला समन्वय समिति झापाको अनुरोधमा बसेको सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णयहरु

मिति २०७६।१२।७ मा जिल्ला समन्वय समिति झापाको अनुरोधमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तपशिल बमोजिम निर्णय गरेको छ । १) कोरोना भाइरस...
थप पढ्नुहोस ...मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले पारित गरेका निर्णयहरु

मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले देहाय...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar