सूचना तथा समाचार


मिति २०७६।१२।७ मा जिल्ला समन्वय समिति झापाको अनुरोधमा बसेको सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णयहरु

मिति २०७६।१२।७ मा जिल्ला समन्वय समिति झापाको अनुरोधमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तपशिल बमोजिम निर्णय गरेको छ । १) कोरोना भाइरस...
थप पढ्नुहोस ...मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले पारित गरेका निर्णयहरु

मिति २०७६/१२/०७ गते जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति झापाको वोर्ड वेैठकले देहाय...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar