बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
योजना प्राथमिकताक आधारहरु र बजेट सिलिंग २०७६-७७ बजेट तथा कार्यक्रम suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना प्राथमिकताक आधारहरु र बजेट सिलिंग २०७३-७४
आ.व २०७६-७७ को बार्षिक कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०४-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आ.व २०७२-७३ को बार्षिक कार्यक्रम
२४ औं जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत नीति, बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२४ औं जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको बुकलेट
Skip to toolbar