प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गाउ पालिका र नगरपालिका को बिबरण प्रकाशन २०७३.११.28 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउ पालिका र नगरपालिका को बिबरण
परीक्षा सम्बन्धमा (इञ्जिनियर-४-०७३/७४, सव-इञ्जिनियर-५-०७३/७४) प्रकाशन 2073-09-13 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परीक्षा सम्बन्धमा (इञ्जिनियर-४-०७३/७४, सव-इञ्जिनियर-५-०७३/७४)
सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न प्रकाशन, सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-९-४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना प्रकाशन २०७३/८ / ३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
नेपालको संबिधान २०७२ प्रकाशन २०७२-८-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नेपालको संबिधान २०७२
जिल्ला जनसंख्या पर्श्वचित्र झापा प्रकाशन २०७१-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला जनसंख्या पर्श्वचित्र झापा २०६९/७०
क्षमता विकास योजना अध्यावधिक प्रतिवेदन प्रकाशन २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति झापाले आ.व. २०६६÷६७–२०६८÷६९ सम्मको ३ वर्षे क्षमता विकास योजना तयार गरिएकोमा न्यूनतम शर्त तथा मापन कार्य विधिमा क्षमता विकास योजना अध्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला विकास समिति झापाले शाखा प्रमुखहरुको टोली गठन गरी छलफल, अन्तरकृया, गोष्ठी र परामर्शद्धारा क्षमता विकास योजना अध्यावधिक गरिएको छ ।
जिल्ला पार्श्वचित्र २०७१ प्रकाशन २०७१-१०-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र २०७१
वार्षिक कार्य सञ्चालन तालिका ०७२।७३ प्रकाशन २०७२-०४-१० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक कार्य सञ्चालन तालिका ०७२।७३
वार्षिक खरिद योजना ०७२।७३ प्रकाशन २०७२-०४-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना ०७२।७३
Skip to toolbar