क्रस नाम पद सम्पर्क फोन इमेल फोटो
लाल बहादुर श्रेष्ठ जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५२६८८२२२    
सन्तोष श्रेष्ठ अधिकृत ९८५१२६०१९१    
प्रदिप दहाल ना.सु. ९८४४६०५६०४    
हिमाल पाैडेल लेखापाल ९८४२१२८०१५    
डिल्लीराम अधिकारी ना.सु. (स्वकीय सचिव) ९८१८११४६१६    
गणेश चापागाई खरिदार ९८६२६१७६१४    
होमनाथ भट्टराई ह.स.चा.      
 प्रेमप्रसाद अधिकारी  ह.स.चा.      
 ९ शान्ता नेपाल  का.स      
 १०  शुवर्ना विश्वकर्मा का.स.      
           
    .