क्रसनामपद सम्पर्क फोनइमेल फोटो
कृष्ण बहादुर कार्कीअधिकृत९८५२६८८२२२  
भानुभक्त भट्टराई ना.सु.९८४२६३८६३५  
हिमाल पैडेललेखापाल९८४२१२८०१५  
डिल्लीराम अधिकारी ना.सु. (स्वकीय सचिव)९८१८११४६१६  
गणेश चापागांइ्खरिदार९८६२६१७६१४  
भुपाल कालिकोटे क.अ  
सम्झना लोहनी जिल्ला सहजकर्ता  
 ९ होमनाथ भट्टराई  हे.स.चा.   
 १० गणेश शर्मा नेपाल  ह.स.चा.   
 ११ प्रेमप्रसाद अधिकारी  ह.स.चा.   
 १२ शान्ता नेपाल  का.स.   
 १३ शुवर्ना विश्वकर्मा  का.स.