|

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा बसेको बैठकका निर्णयहरु

आज मिति २०७८/५/३१ गते बिहिवारका दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री सोमनाथ पोर्तेलज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७८/६/२, ३ र ४ गते संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा छल्फल गर्न बैठक वसि निम्नानुसार निर्णयहरु गरियो ।