पर्यटन विकास ऐन, २०७६

  • Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date September 5, 2020
  • Last Updated September 5, 2020

पर्यटन विकास ऐन, २०७६

प्रदेश भित्रका पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीय महत्वका विषयको व्यवस्थापन एवं प्रर्वद्धन गरी यस प्रदेशलाई पर्यटकीय महत्वको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न र जनताको आर्थिक हितलाई मध्य नजर गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले