स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ 

  • Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date September 5, 2020
  • Last Updated September 5, 2020

स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ 

प्रमाणीकरण मिति २०७४।६।२९
संसोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५/११/१९